Ý NGHĨA CỦA VIỆC BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhãn hiệu đang đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nhãn hiệu có thể giúp người tiêu dùng xác định một sản phẩm của một công ty cụ thể nhằm phân biệt sản phẩm đó với các sản phẩm cùng loại trên thị trường do công ty khác cung cấp. Tuy nhiên một thực trạng đang diễn ra khá phổ biến hiện nay đó là việc xâm phạm nhãn hiệu dưới nhiều hình thức như: sao chép, bắt chước, lấy nhãn hiệu gần giống hoặc gợi liên tưởng,… đang là vấn đề đáng lo ngại cho các doanh nghiệp và xã hội. Chính vì vậy, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một nhu cầu tất yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện qua một số điểm sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp quy định về bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu giúp bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp – chủ sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. Đây là một nội dung rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa hiểu rõ về quy định bảo hộ nhãn hiệu thì có thể đến các công ty luật, văn phòng luật sư để được tư vấn đăng ký nhãn hiệu. Việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa hạn chế một cách tối đa thiệt hại do việc khai thác, sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu của các chủ thể khác, từ đó đảm bảo được uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường. Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trở thành một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp quảng bá và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Nếu muốn bảo vệ nhãn hiệu của mình một cách tốt nhất, các doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm của mình.

Thứ hai, việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cũng là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc bảo hộ sẽ ngăn chặn những hành vi làm giả, sao chép, bắt chước nhãn hiệu gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng lựa chọn không đúng những sản phẩm mà họ mong muốn.

Thứ ba, việc bảo hộ nhãn hiệu tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư điều quan tâm của họ là đối tượng sở hữu công nghiệp mà họ đầu tư vào có được pháp luật tại nước mà họ đầu tư vào bảo hộ hay không. Nếu một nước mà việc bảo hộ nhãn hiệu không tốt nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với tình trạng nhãn hiệu sẽ bị sao chép, bắt chước, làm giả dẫn đến nguy cơ đầu tư thất bại. Do vậy, vấn đề bảo hộ rất được nhà đầu tư quan tâm.

Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, vì vậy việc bảo hộ rất được các doanh nghiệp chú trọng.

 

YÊU CẦU TƯ VẤN