DANH SÁCH LUẬT SƯ VÀ CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Luật sư. LÝ HỒNG HẢI

Là Luật Sư – Giám đốc Điều hành của Đức Phú và chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Đức Phú. Luật sư Hải chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước; hợp đồng và tham gia hoạt động tranh tụng. Đặc biệt chuyên tư vấn về Ngân hàng; Bất động sản và Xây dựng.

Luật sư. LÊ PHẠM THANH TRÂM

Là Luật sư thành viên của Đức Phú, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tố tung, thi hành án dân sự và xử lý nợ.

Luật sư. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Là Luật sư thành viên của Đức Phú, chuyên tư vấn về bảo hiểm; Đàm phán và soạn thảo hợp đồng; Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thuế; chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

Luật sư. NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

Là luật sư thành viên của Đức Phú, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn Sở hữu trí tuệ, bất động sản và chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

Luật sư tập sự. LÊ QUANG VIỆT

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thuế; Chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

 Luật sư tập sự. PHAN ĐÌNH THỨC

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ, lao động và thuế.