DANH SÁCH LUẬT SƯ VÀ CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Luật sư. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Là Luật sư thành viên của Master Law, chuyên tư vấn về bảo hiểm; Đàm phán và soạn thảo hợp đồng; Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thuế; chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

Luật sư. NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

Là luật sư thành viên của Master Law, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn Sở hữu trí tuệ, bất động sản và chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

Luật sư tập sự. LÊ QUANG VIỆT

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thuế; Chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.