TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI CHUNG

Hỏi:

Bố tôi có một mảnh đất rừng sản xuất, đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, liền kề với mảnh đất của ông B. Năm 2006, bố tôi có đồng ý cho ông B mở đường đi qua phần đất của bố tôi nhằm phục vụ việc khai thác gỗ rừng sản xuất. Nay bố tôi không cho ông B đi qua phần đất của bố tôi nữa thì có được không? Hoặc nếu muốn đi qua thì phải bồi thường cho bố tôi một khoản tiền thì có được không? Xin chân thành cảm ơn Master Law

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Master Law. Trường hợp của bạn, Master Law xin tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý:   

– Luật đất đai 2013;

– Bộ luật dân sự 2015.

2.Ý kiến pháp lý:

Điều 171 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

1.Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

2.Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.”

Theo đó, Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 254 Quyền về lối đi qua

1.Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3.Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Như vậy, ông B có quyền yêu cầu bố bạn cho mở lối mới đi qua thửa đất nhà bạn hoặc đi qua đường đi cũ nhưng phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Thứ nhất, thửa đất của ông B phải bị “vây bọc” và “không có lối đi nào”  khác ngoài lối đi ngang qua thửa đất của bố bạn hoặc có nhưng lối đi không đủ.

Thứ hai,  khi ông B mở lối đi qua thửa đất của bố bạn thì vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do hai bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho hai bên (nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định).

Khi được đáp ứng yêu cầu đi qua, ông B phải “đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề”, nếu không có thỏa thuận khác.

Tóm lại, nếu thửa đất của ông B không có lối đi hoặc lối đi không đủ ra đường công cộng thì ông B có quyền yêu cầu bố bạn mở lối đi qua. Khi mở lối đi qua thì vị trí, giới hạn chiều dài, chiều cao, chiều rộng do hai bên thỏa thuận. Và khi được đi qua, ông B phải đền bù cho bố bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Master Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

Trân trọng!

YÊU CẦU TƯ VẤN