MUA ĐẤT BẰNG GIẤY TỜ VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT?

Hỏi:

Chào Master Law, tôi có mua mảnh đất từ năm 2007, nhưng giấy tờ mua bán chỉ là viết tay, không được công chứng. Bên bán có giao cho tôi sổ đỏ, nhưng tên vẫn là chủ sở hữu cũ. Mới đây, tôi được thông báo, khu đất nằm trong diện chuẩn bị giải tỏa đền bù để xây dựng trường học. Vậy tôi có được nhận số tiền bồi thường thu hồi đất hay không?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn vì sự tín nhiệm của bạn đối với dịch vụ pháp lý của Master Law. Master Law có ý kiến tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2.Ý kiến pháp lý:

a. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.…”

Theo quy định trên, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b. Quy định về cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay

Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014…”

Như vậy, theo quy định trên, người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ trước ngày 1/1/2008 chỉ có giấy tờ viết tay thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp của bạn, bạn đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ năm 2007, giấy tờ viết tay được lập trước ngày 01/07/2014 thì có điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bạn có quyền làm hồ sơ yêu cầu phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bạn được nhận số tiền bồi thường theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Master Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

Trân trọng!

 

YÊU CẦU TƯ VẤN