MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐỒNG THỜI LÀM GIÁM ĐỐC CỦA HAI CÔNG TY

Hỏi:

Kính chào Luật SunLaw! Mong Luật SunLaw giải đáp thắc mắc cho em vấn đề sau: Em đang giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty cổ phần A, vốn góp của em chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty A, công ty A có góp vốn thành lập Công ty cổ phần B (chiếm 80% vốn điều lệ của công ty Đ). Công ty B do anh Q đang làm Giám đốc. Nhưng nay anh Q muốn nghỉ việc nên thôi giữ chức vụ này. Vậy em muốn thay anh Q giữ chức Giám đốc công ty B có được không? Căn cứ pháp lý nào? Kính mong Luật SunLaw giải đáp, em chân thành biết ơn!

Trả lời:    

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật SunLaw, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014

2. Ý kiến pháp lý

Căn cứ theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

“1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty, trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và điều lệ công ty có quy định khác.

Đồng thời căn cứ vào Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty như sau:

“1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.”

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 không hạn chế về việc một người chỉ có thể làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một doanh nghiệp. Do đó, hiện nay bạn vẫn có thể làm Giám đốc của Công ty B thay cho anh Q, trừ khi Điều lệ của Công ty nơi bạn làm việc (Công ty Cổ phần A) hoặc Công ty B có quy định khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật SunLaw về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn.

Để được tư vấn và cung cấp dịch vụ về Doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0901.68.38.48 (Ms.Châu) hoặc qua email: [email protected]

“Ai nắm được pháp luật người đó sẽ vững vàng chiến thắng”

YÊU CẦU TƯ VẤN