MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP

MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MIỀN LẸ PHÍ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ TƯ VẪN: 0366.319.297 213 TAX - $'
Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020 bổ sung đối tượng được MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể:
– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);
– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;
– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.
– Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này.
——————————————
Quý doanh nghiệp cần từ vấn pháp luật:
LIÊN HỆ NGAY: 0901.68.38.48 (Ls. Châu)
Công Ty Luật TNHH Master Law

YÊU CẦU TƯ VẤN