LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Hỏi:

Xin chào Master Law, em có một thắc mắc như sau: Có phải mọi tác phẩm được làm ra mà không phải là bản sao chép đều được bảo hộ quyền tác giả không ạ? Em xin cảm ơn ạ!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Master Law. Trường hợp của bạn, Master Law xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

2. Ý kiến pháp lý:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ thì không phải mọi tác phẩm tạo ra mà không phải bản sao chép đều được bảo hộ. Những tác phẩm có nội dung trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh đều không được bảo hộ quyền tác giả.

Bên cạnh đó, Điều 15, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các đối tượng sau không là tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

“1. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính , văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

3.Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.”

Theo quy định tại Điều 14, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, chỉ công nhận quyền tác giả đối với các loại hình tác phẩm sau:

“1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng , bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Master Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

Trân trọng!

YÊU CẦU TƯ VẤN