LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÒI NỢ DOANH NGHIỆP KHI ĐÃ GIẢI THỂ?

Hỏi:

Năm 2015 tôi có ký Hợp đồng cho vay tiền một Giám đốc xí nghiệp là đơn vị phụ thuộc Công ty Cổ Phần để huy động vốn sản xuất kinh doanh. Hợp đồng vẫn đáo hạn tiếp đến hết tháng 9/2018.Tuy nhiên trong thời trên (tháng 8/2018) Tổng Giám đốc công ty có Quyết định giải thể xí nghiệp đơn vị phụ thuộc vay tiền cá nhân tôi. Số tiền ký hợp đồng vay có trong biên bản bàn giao từ xí nghiệp với Công ty CP. Tôi muốn hỏi khi giải thể xí nghiệp thì tiền tôi cho vay Công ty CP mẹ có thanh toán số tiền trong hợp đồng cho tôi, hay là vẫn Giám đốc xí nghiệp đã giải thể phải chịu trách nhiệm trả tiền theo như trong HĐ đã ký. Vì đến nay đã quá thời gian hết hạn từ lâu nhưng Tổng Giám đốc chưa giải quyết thanh lý hợp đồng cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Master Law. Trường hợp của bạn, Master Law xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:    Luật Doanh nghiệp 2014

2. Ý kiến pháp lý:

Khoản 2, Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

”Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi doanh nghiệp đảm bảo đã thanh toán hết tất cả khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

“…

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo thông tin bạn cho biết, khi xí nghiệp giải thể vẫn chưa thanh toán hết các khoản nợ. Như vậy,đã có hành vi cố tình không kê khai các khoản nợ chưa thanh toán khi làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Vì thế, hồ sơ giải thể không đảm bảo tính trung thực và tính chính xác.

Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu người quản lý, đứng đầu doanh nghiệp cụ thể là Tổng Giám đốc và Giám đốc xí nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Trường hợp, có hành vi trốn tránh nghĩa vụ, bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Master Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

YÊU CẦU TƯ VẤN