CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC CHO NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VAY?

Hỏi: Chào Công ty Luật Đức Phú. Em có câu hỏi muốn nhờ Luật Đức Phú giải đáp giúp. Ngân hàng em là chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang có nhu cầu cho vay và gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng khác tại nước ngoài, như vậy việc cho vay và gửi tiết kiệm này có được phép hay không? Và có quy định nào liên quan đến việc này hay không? Em chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đức Phú, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ngân hàng bạn đang làm việc là  chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Điều 123 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

“Điều 123. Nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này, trừ các hoạt động sau đây:a) Hoạt động quy định tại Điều 103 của Luật này;b) Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung ứng một số dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung hoạt động trong Giấy phép cấp cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật này, phù hợp với quy mô, loại hình, lĩnh vực hoạt động của ngân hàng nước ngoài.”

Đồng thời, Điều 21 Văn bản hợp nhất số 14/2018/VBHN-NHNN về cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại cũng hướng dẫn chi tiết hơn về nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

“Điều 21. Nội dung hoạt động

  1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho từng ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  2. Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Luật các tổ chức tín dụng thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
  3. Nội dung hoạt động của ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải là hoạt động mà chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài sở hữu 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.
  4. Nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải là hoạt động mà ngân hàng mẹ đang được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng mẹ đặt trụ sở chính.”

Như vậy, hoạt động cho vay và gửi tiết kiệm tại ngân hàng nước ngoài khác có được phép hay không thì bạn cần xem xét trong giấy phép kinh doanh của chi nhánh, nếu các hoạt động này nằm trong phạm vi cho phép của giấy phép kinh doanh thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài của bạn sẽ được phép thực hiện.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đức Phú về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

YÊU CẦU TƯ VẤN